FI SE EN
Etusivu  | Matkailuinfo  | Tapahtumat  | Palveluhakemisto  | Hallinto ja palvelut  | Yrittäjyys  | Ajankohtaista
Kunnanjohtajan tervehdys
Hallinnollinen asema
Kuntatietoa
Tontit ja asuminen
Hallintotoimi
Kirjasto-kulttuuritoimi
Koulutoimi
Sosiaali- ja terveystoimi
Vanhuspalvelut
Lasten päivähoito
Päiväkoti
Esiopetus
Kotihoidon ja yksityisen päivähoidon tuki
Päivähoitoon hakeminen
Päivähoitomaksut
Kustavin terveysasema
Vakka-Suomen sosiaalipäivystys
Tekninen toimi
Vapaa-aikatoimi
Taloudelliset ja oikeudelliset palvelut


Päiväkoti

SUOTORPAN PÄIVÄKOTI

Suotorpantie 7
23360 KUSTAVI
Puh. (02) 842 6627

Suotorpan päiväkodissa Kustavissa toimii integroitu 3-5 -vuotiaiden,
6-vuotiaiden lasten esikouluryhmä ja alle 3-vuotiaiden ryhmä

Toimintamme on monipuolista sisältäen liikuntaa, kädentaitoja, musiikkia,
ympäristö- ja luontokasvatusta, kielellistä ilmaisua, matematiikkaa sekä
eettistä- ja uskontokasvatusta. Päiväkotipäivään sisältyy lyhyitä ohjattuja tuokioita,
jotka rakentuvat eri aiheiden ympärille sekä myös vapaata leikkiä.

Lapset otamme huomioon päiväkodissa heidän omien tarpeidensa ja ikätasonsa
vaatimusten mukaan. Tärkeää on luoda lapselle lämmin ja turvallinen hoitopaikka,
jossa lapsi viihtyy ja voi viettää päivänsä leikkien ja touhuten.

Päiväkodissa harjoittelemme olemaan ryhmässä toisten lasten kanssa,
harjoittelemme sosiaalisia taitoja tulevaisuutta varten.

Päiväkodin ovet avautuvat klo 6.20
- vapaata leikkiä, pelaamista, lukemista, piirtämistä, oleilua
klo 8.00 aamupala
8.30 esikoulu alkaa
9.00 pienten ryhmä ulkoilee
8.30-11.15 päivän toiminta esikoululaiset / pienten ryhmä
10.15-11.15 esikoululaiset ulkoilevat
11.15-12.15 ruokailu pienten ryhmä / esikoululaiset
12.00-14.00 päivälepo
14.30 välipala
15.00 ulkoilu ja kotiinlähtö

Päiväkodin ovet sulkeutuvat klo 17.00.

Lasten kasvatuksesta ja opetuksesta vastaavat:

Kirsi-Leena Hotinen; vs. päiväkodin johtaja
Raili Leino; lastentarhanopettaja
Erja Leonsaari; lastenhoitaja
Kirsi Julin; lastenhoitaja