.

Hakemus varhaiskasvatukseen

Lapsen henkilötiedot
Hakija
Vanhemmat tai muu huoltaja/avopuoliso
Perhetiedot
Aloituskeskustelu
Hoitoaika
Toivottu hoitoaika
Lapsen nykyinen hoitomuoto
Muita tietoja lapsesta
Lisätietoja
Esim. muutto toisesta kunnasta, muiden perheenjäsenten allergiat, jotka vaikuttavat lapsen sijoitukseen, perheen olosuhteita koskevia tietoja jne.
Matkan pituus esiopetukseen
Kuljetukseen on oikeus mikäli yhdensuuntainen matka on vähintään 2 km lyhintä kävelyreittiä. Esiopetusta täydentävää päivähoitoa käytettäessa ei kuljetusoikeutta.
Tulotiedot
Allekirjoitus