Välkommen till Gustavs!

Gustavs är känt i hela landet för sin skärgård och sin vackra natur. Det är en vital kommun som lyckats utveckla sin service på ett mångsidigt sätt. Kommunen har fina färjförbindelser till Åland och Iniö. Gustavs är en populär ort bland stugägare och turister. Den som räknar efter på kartan får antalet holmar och skär till mer än 2 000 – en verklig skärgårdens pärla!

Service i Gustavs

Servicen i Gustavs utvecklas kontinuerligt. Nyligen har lågstadieskolan och hälsovårdscentralen renoverats grundligt och biblioteket byggts ut. Kommunen har också ett daghem och ett servicecentrum för äldre. Gästhamnar, restauranger, övernattningsställen, hantverksaffärer och många andra företag erbjuder invånare, sommargäster och turister sin service.

Service- och evenemangsguide

 

Välkommen till Gustavs,

en verklig skärgårdens pärla

En verklig skärgårdens pärla

Service i Gustavs

Gustav

Servicen i Gustavs utvecklas kontinuerligt. Nyligen har lågstadieskolan och hälsovårdscentralen renoverats grundligt och biblioteket byggts ut. Kommunen har också ett daghem och ett servicecentrum för äldre. Gästhamnar, restauranger, övernattningsställen, hantverksaffärer och många andra företag erbjuder invånare, sommargäster och turister sin service.

Vädred i Gustavs idag

Laddad

Upptäck Gustavs