.

Kunta ja hallinto

Kustavin kunta

KUNNANVIRASTON AUKIOLOAJAT:
Kunnanvirasto on avoinna klo 8.15-16. Käytössä olevan liukuvan työajan johdosta viranhaltijat ovat varmimmin tavattavissa klo 9-15. Kunnanjohtaja on tavattavissa sopimuksen mukaan. Rakennustarkastajan päivystysaika on keskiviikkoisin klo 9-11 sekä 6.5.-26.8.2020 välisenä aikana keskiviikkoisin klo 9-11 ja 13-15. Rakennustarkastajan puhelinaika on maanantaisin klo 12-15.
Sosiaalijohtajan puhelinaika on päivittäin klo 14-15. Lauantaisin virasto on suljettu.

TOIMIELINTEN KOKOUKSET:
Kunnanvaltuusto kokoontuu, kun se määräaikana käsiteltäväksi säädettyjen asioiden takia tai muutoin on tarpeen. Kokouksista ilmoitetaan erikseen säädetyllä tavalla.
Kunnanhallituksen kokoukset pidetään arkimaanantaisin kolmen viikon välein.
Lautakunnat pitävät kokouksensa sopimusten ja käsiteltävien asioiden mukaan.

PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN:
Kunnanhallituksen kokouksen tarkistettu pöytäkirja asetetaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon seitsemäntenä päivänä kokouksen jälkeen. Valtuuston pöytäkirjat asetetaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon kokouskutsussa mainittuina aikoina. 

Lautakuntien päätöspöytäkirjat asetetaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon päätöksentekoa seuraavan viikon arkimaanantaina. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat siltä osin kuin asianomainen viranhaltija katsoo sen tarpeelliseksi, asetetaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon päätöksentekoa seuraavan viikon arkimaanantaina.

Kuntayhtymien ja kuntien yhteisten toimielinten eli vastuukuntien toimielinten pöytäkirjat asetetaan nähtäväksi ko. kuntayhtymien ja vastuukuntien yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen ja 137§: 2 momentissa tarkoitetun kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallisen kunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kunnan, kuntayhtymän tai toimielimen vastuukunnan yleisessä tietoverkossa. Kustavin kunnan nettisivuille kohtaan pöytäkirjat on lisätty linkit kuntayhtymän tai vastuukunnan verkkosivuille, josta pöytäkirjat ovat löydettävissä. 

 

KUNNANVALTUUSTON KOKOONPANO 1.6.2017-31.5.2021

Jarmo Mäntynen, puheenjohtaja, KESK
Sami Latokartano, 1. varapuheenjohtaja, KOK
Sirpa Koskinen, 2. varapuheenjohtaja, SDP
Antti Ääritalo, KOK
Mirja Järvelä, KOK
Laura Nummela, KESK
Kirsi Lindroth, KOK
Timo Urpo, SDP
Sami Jalonen, KOK
Antti Nummela, KESK
Jukka Lehtinen, KESK
Kai Nieminen, SDP
Irja Skytén-Suominen, KOK
Mika Siusluoto, KESK
Kari Herhi, KOK

KUNNANHALLITUKSEN KOKOONPANO 1.6.2019-31.5.2021

Antti Ääritalo, puheenjohtaja, KOK
Laura Nummela,varapuheenjohtaja, KESK
Mirja Järvelä, KOK
Sami Jalonen, KOK
Tiina Uotila, KESK
Jukka Lehtinen, KESK
Timo Urpo, SDP