.

Turism

Gustavs är en skärgårdskommun ute vid kusten och erbjuder fina möjligheter till naturnära boende och trivsam fritid. Den goda servicen omfattar kost, logi och kommunikationer samt lysande möjligheter till fiske och friluftsliv. Gästhamnen gör serviceutbudet komplett. De personliga affärerna ger möjligheter till inköp.

Gustavs kommun ligger i skärgården i sydvästra Finland. Landvägen blir det 69 km från Åbo till Gustavs centrum. Närmaste flygfält, järnvägsstation och hamn med reguljärtrafik ligger i Åbo.  Färjor går från Osnäs till Åland och förbindelsebåtar från Heponiemi i Laupunen, vilka utgör en led till Iniö i Skärgårdens ringväg.

Mer information om turistföretag och -service finns på servicesidorna.

Virtuella cykelutflykter i skärgården
Virtuella båtutflykter i skärgården

Service- och evenemangsguide

Kontakt

Turistinformationen betjänar i kommunkansliet tfn (02) 842 6600.

E-post matkailuneuvonta@kustavi.fi eller markus.malmelin@kustavi.fi
Kommunkansliet är öppet från måndag till fredag kl. 8.15–16.00.